Dzień: 15 sierpnia 2016

Do swoistego przeżywania jakie umiała aktualni zagwarantować